Generální dodavatel

Generální dodavatel

Generálním dodavatelem stavby je společnost MORAVOSTAV Brno, a.s. 

Akciová společnost MORAVOSTAV Brno
stavební společnost

Držitel certifikátu managementu kvality dle EN ISO 9001, certifikátu systému environmentálního managementu dle EN ISO 14001 a certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ISO 45001.

Stavební společnost MORAVOSTAV Brno se svým charakterem řadí mezi významné firmy střední velikosti s celorepublikovou působností. Její obrat se za poslední tři roky pohybuje přes1 mld. Kč a průměrně zaměstnává asi 130 lidí v odborných profesích.
Akciová společnost MORAVOSTAV Brno vznikla v roce 1992 transformací státního podniku MORAVOSTAV Brno jako nástupnické organizace bývalých Pozemních staveb.
Základní předměty podnikání:
• provádění stavebních prací, výkonů a dodávek stavebních částí objektů a staveb v oborech pozemního stavitelství vč. demoličních prací
• montáž, revize, opravy a údržba vyhrazených elektrických zařízení
• realitní činnost
• projektová činnost ve výstavbě
• nakládání s nebezpečným odpadem
• silniční a motorová doprava
• provoz recyklačního střediska

Činnosti spojené se suchou výstavbou a provoz panelárny zajišťuje MORAVOSTAV družstvo, jež vzniklo v r. 2019.


MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost navazuje na 50-ti letou tradici a zkušenosti ve stavebnictví firmy Pozemní stavby Brno.
Činnost společnosti je zaměřena na realizaci staveb v libovolné technologii a zároveň i na demolice objektů a bourací práce. Jedná se o novostavby, rekonstrukce, opravy, vestavby a nástavby pro:
-školství
-průmysl
-zdravotnictví a sociální péči
-bankovnictví
-obchod
-bydlení
-kulturu
-sport, cestovní ruch

Působnost činnosti zahrnuje území celé České republiky, pro investory české i zahraniční. Stavby realizuje MORAVOSTAV kompletně, tzv. "na klíč", včetně zajištění projektové dokumentace, ale rovněž provádí vybrané části staveb v subdodávce.

Společnost disponuje dostatečným kapacitním, technickým a materiálním zajištěním jakékoliv výstavby v dohodnutém čase.

 

Cíle a strategie

Cílem naší činnosti je trvale zvyšovat důvěryhodnost naší společnosti, rozvíjet její konkurenceschop­nost a poskytovat kvalitní služby zákazníkům. Ve své strategii řízení si klademe za cíl udržovat odpovídající kvalitu realizovaných stavebních a výrobních zakázek. Snažíme se proto pracovat s nejmodernějšími odbornými poznatky a technologiemi. Tak obchodním partnerům zaručujeme trvalou spokojenost.

Kromě kvality jsou pro nás zásadní otázky bezpečnosti při práci a ochrany životního prostředí. Všechny aktivity společnosti musí být maximálně šetrné k životnímu prostředí a bezpečné pro všechny zúčastněné osoby.

 

REFERENCE - bytová výstavba

Kontakt

V případě zájmu o více informací nás neváhejte kontaktovat na uvedených kontaktech nebo přes kontaktní formulář.